Pensionschock hotar var fjärde svensk

Pensionschock hotar var fjärde svensk

Var fjärde svensk struntar i eget pensionssparande. Bland dem som sparar inför pensionen använder var femte sitt vanliga bankkonto. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

– Att man som ung inte pensionssparar tycker jag är sunt, men att så många som 20 procent ser ett bankkontosparande som trygghet inför pensionen är helt uppåt väggarna, säger Mats Wester, placeringsexpert på Länsförsäkringar.

Bland dem som sparar inför pensionen är pensionsförsäkring det vanligaste sättet tätt följt av fonder. 20 procent av männen väljer att direktspara i aktier, det är fem procentenheter mer än kvinnorna.

– Med tanke på det nya pensionssystemets låga pensionsnivåer tycker jag att man på något sätt ska spara långsiktigt till sin pension så fort ens ekonomi tillåter, säger Mats Wester.

På vilka sett sparar du privat till din pension? (%)
Alla Män Kvinnor
Bankkonto 20 19 21
Aktier 18 20 15
Fonder 42 42 43
Pensionsförsäkring/pensionssparande 49 48 49
Boendet/amortering 15 17 14
Kapitalförsäkring 7 8 6
På annat sätt 4 5 4
Sparar inte till pension 23 22 23

Se hela resultatet av undersökningen på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Mats Wester, Länsförsäkringars placeringsexpert
08-588 410 21, 073-96 410 21
mats.wester@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Fakta om undersökningen:
10 598 personer mellan 16 och 69 år, bosatta i Sverige, telefonintervjuades under perioden 21 februari -16 april 2006 av Hermelin Nordic Research på uppdrag av Länsförsäkringar.

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela