Varannan kvinna har ingen aning om hur stor pensionen blir

Varannan kvinna har ingen aning om hur stor pensionen blir

Det råder stor okunskap kring hur stor pensionen blir i förhållande till nuvarande lön. Fyra av tio har ingen uppfattning, varav 48 procent är kvinnor och 36 procent män. Bara en av hundra tror att nuvarande lön och pensionen blir lika stor.

– Ingen kan med säkerhet säga hur stor del av lönen man kommer att få i allmän pension, det enda man kan vara säker på är att det blir stor skillnad mot inkomsten från när man arbetar, säger Mats Wester, placeringsexpert på Länsförsäkringar.

Det nya allmänna pensionssystemet kommer att ge betydligt lägre pensionsutbetalningar än det gamla systemet. Pensionsnivåer på mellan 50 och 65 procent av slutlönen, inklusive allmän pension och tjänstepension, är att vänta för stora yrkesgrupper. Det visar en utredning av nationalekonomen Göran Norrman.

– Tyvärr är det just kvinnor som bör veta mest om sina framtida personer. De missgynnas av pensionssystemet eftersom de i högre grad arbetar deltid och tar ut föräldraledighet, säger Mats Wester.

[Removed graphics]

Se hela resultatet av undersökningen på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Mats Wester, Länsförsäkringars placeringsexpert
08-588 410 21, 073-96 410 2
mats.wester@lansforsakringar.se

Claes Eliasson, Bitr. presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04, 073-96 418 04
claes.eliasson@lansforsakringar.se

Fakta om undersökningen:
13 025 personer mellan 16 och 69 år, bosatta i Sverige, telefonintervjuades under perioden den 21 februari till 16 april 2006 av Hermelin Nordic Research på uppdrag av Länsförsäkringar.

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela