Stor majoritet av befolkningen önskar skydd mot sjunkande pensioner

Stor majoritet av befolkningen önskar skydd mot sjunkande pensioner

Knappt 8 av 10 önskar trygga sig mot värdeförsämringar i sitt pensionssparande. Dubbelt så många män som kvinnor, 20 procent, mot 10 procent anser inte att det är viktigt att försäkra sig om att pensionssparandet ska kunna sjunka. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

– När man pensionssparar på lång sikt är chansen respektive risken stor att ens pensionskapital kommer att vara med på såväl uppgångar i marknaden som nedgångar. Vill det sig riktigt illa kan nedgången komma i nära samband med att pensionskapitalet ska tas ut, säger Mats Wester, placeringsexpert på Länsförsäkringar.

Det är framförallt medelinkomsttagare som vill ha ett golv i pensionssparandet, 80 procent bland dem med inkomster upp till 30 000 kronor vill detta mot 65 procent bland dem med högre inkomster.

– Att just höginkomsttagare är mindre benägna att önska en försäkran om att pensionskapitalet inte ska tappa i värde hänger nog ihop med att denna grupp trots allt kan få ganska hygglig pension. De stora grupperna i landet, som inte är särskilt intresserade av att aktivt byta fonder och tillgångsslag, är de som har störst behov och intresse av detta, säger Mats Wester.

Är det viktigt att det finns garantier mot att ditt pensionssparande ska sjunka i värde? (%)
Alla Män Kvinnor
Ja 77 71 82
Nej 15 20 10
Vet inte 9 9 8

Se hela resultatet av undersökningen på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Mats Wester, Länsförsäkringars placeringsexpert
08-588 410 21, 073-96 410 21
mats.wester@lansforsakringar.se

Claes Eliasson, Bitr. presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04, 073-96 418 04
claes.eliasson@lansforsakringar.se

Fakta om undersökningen:
10 598 personer mellan 16 och 69 år, bosatta i Sverige, telefonintervjuades under perioden 21 februari-16 april 2006 av Hermelin Nordic Research, på uppdrag av Länsförsäkringar.

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela