Länsförsäkringar Liv sänker återbäringsräntan

Länsförsäkringar Liv sänker återbäringsräntan

Från 1 juli sänker Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan på traditionellt pensionssparande från 9 till 6 procent före skatt och avgifter. Den garanterade räntan på 3 procent påverkas inte. Orsaken till sänkningen är den senaste tidens negativa utveckling på de finansiella marknaderna.

– Vi har idag en av marknadens högsta återbäringsräntor. Ett livförsäkringsbolag kan dock över tid inte ha högre återbäringsränta än totalavkastning. De senaste månaderna har avkastningen varit något negativ. Därför väljer vi redan nu att anpassa återbäringsräntan men till en nivå som fortfarande är mycket konkurrenskraftig, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Länsförsäkringar Liv har en stark balansräkning. Den sista maj 2006 var konsolideringen, det vill säga tillgångarna i förhållande till kundernas försäkringskapital, 109 procent och solvensen, det vill säga tillgångarna i förhållande till kundernas garanterade utbetalningar, 135 procent.

Den genomsnittliga årliga återbäringsräntan för olika tidsintervall:
Sedan 1985 (då livförsäkringsverksamheten startade): 9,5 procent
De senaste tio åren: 6,9 procent
De senaste femton åren: 7,1 procent

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42
073-96 411 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Claes Eliasson, Bitr. Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04
073-96 418 04
claes.eliasson@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela