Nio av tio företagare stressar

Nio av tio företagare stressar

86 procent av de svenska företagarna upplever att arbetssituationen är stressig. Det som framförallt framkallar stressen är stor arbetsbelastning, på andra plats hamnar otrygghet för bolagets framtid. Det säger 1 366 VDar i en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Etta på företagarnas stresstopp är stor arbetsbelastning, 73 procent av företagarna svarar detta, på andra plats kommer otrygghet för bolagets framtid, något som framkallar stress hos 23 procent av företagarna.

– Som företagare är det ofta svårt att hitta livssituationer där du kan återhämta dig och koppla av från bolaget helt. Företaget är med dig dygnet runt, året runt, oavsett om du har semester eller är i tjänst, säger Mats Olausson, företagsmarknadschef i Länsförsäkringar.

Så många som 86 procent av företagarna uppger att de upplever stress som är kopplad till arbetet. Stressupplevelsen skiljer sig inte nämnvärt åt mellan företagarnas kön eller ålder.

Efter hög arbetsbelastning och oro för framtiden blir företagarna stressade av dåliga relationer mellan medarbetare, 15 procent anger detta. 13 procent anger att för litet att göra leder till upplevelse av stress.

– Yngre företagare upplever i högre grad än äldre att det ofta är hög stressnivå. Detta kan hänga ihop med att även det privata livet för många är stressigare under familjebildingsåren, och det kan vara mycket svårt att få tiden att räcka till både familj och företag, säger Mats Olausson.

Se hela undersökningen på www.lansforsakringar.se/info

Om undersökningen:
Totalt har 1 366 vd:ar eller ägare telefonintervjuats under perioden den 9-28 februari 2006 av Research International. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda. Resultatet är uppdelat på fyra regioner: norr, öst, väst och syd.

För ytterligare information kontakta:
Mats Olausson, Företagsmarknadschef, Länsförsäkringar
018-68 57 71, 070-63 907 71
mats.olausson@uppsala.lansforsakringar.se

Claes Eliasson, Bitr. presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04, 073-96 418 04
claes.eliasson@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela