Svenskarna skyr riskfyllt pensionssparande

Svenskarna skyr riskfyllt pensionssparande

Endast 8 procent av svenska pensionssparare väljer ett sparande med hög risk för att ha chans till högre avkastning. De allra flesta, 53 procent, blandar hög och låg risk medan så många som 29 procent väljer att pensionsspara med låg risk för att garantera sig om en säker avkastning.

– Med tanke på de framtida låga pensionerna är det klokt att inte satsa pengar man kommer att behöva för sitt uppehälle på högrisksparande. Visst finns det chans till bättre avkastning, men nedsidan är ju att man riskerar sin pensionsekonomi, säger Mats Wester, placeringsexpert på Länsförsäkringar.

Bland dem som risksparar är 11 procent män och 5 procent kvinnor. Även personer med inkomster över 30 000 kronor i månaden är mer risktagande än andra. Dubbelt så många, 14 procent, i höglönegruppen risksparar mot 7 procent av befolkningen i övrigt.

– Svenska folkets sparstrategier verkar genomtänkta, man har insett att pensionsnivåerna kommer att bli låga från det allmänna systemet, och slutsatsen blir att spara själv men inte att spekulera med sin framtida ekonomi, säger Mats Wester.

Så pensionssparar svensken: (%)
[Removed graphics]

Se hela resultatet av undersökningen på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:
Mats Wester, Länsförsäkringars placeringsexpert
08-588 410 21, 073-96 410 21
mats.wester@lansforsakringar.se

Claes Eliasson, Bitr. presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 08, 073-96 414 08
claes.eliasson@lansforsakringar.se

Fakta om undersökningen:
13 025 personer mellan 16 och 69 år, bosatta i Sverige, telefonintervjuades under perioden den 21 februari till 16 april 2006 av Hermelin Nordic Research på uppdrag av Länsförsäkringar.

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela