Trots Riksbankens höjning – alltfler väljer rörlig boränta

Trots Riksbankens höjning – alltfler väljer rörlig boränta

I maj valde över 70 procent av Länsförsäkringars bolånekunder tremånaders bolåneränta. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan i mars och de lokala skillnaderna är stora. Den fortsatta ökningen av andelen rörliga bolån kan förklaras av en ökad tillgång till information. Det visar Länsförsäkringars Bolånebarometer.

– Andelen med rörlig ränta ökar, trots att Riksbanken fortsätter höja. En förklaring är att dagens bolånekunder har stor tillgång till information och mer kunskap om den finansiella marknaden. Informationsflödet och kunskapsnivån var inte alls på samma nivå under räntechockernas nittiotal, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

Totalt sett är det två ytterligheter som har en ökad efterfrågan, bindningstider på tre månader och tio år. Övriga bindningstider har en minskad efterfrågan sedan i mars. Intressanta lokala skillnader är att 10 procent i Västernorrland väljer att binda på ett år medan ingen i Värmland gör det. I Göinge väljer 17 procent att binda på fem år, jämfört med 2 procent i Jönköping.

– Räntepolitiken världen över ger skäl att välja kortare bindningstider, även om den egna ekonomin alltid måste vara det viktigaste beslutsunderlaget. Räntan kommer att gå upp, men utan någon större dramatik, säger Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom.

Bindningstider över tid, andel i procent:

[Removed graphics]

Se hela Bolånebarometern på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom
08-588 455 03, 073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom
08-588 419 68, 073-964 19 68
marie.giertz@lansforsakringar.se

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Pressmeddelande Bolånebarometer
Bolånebarometer 2:2006

Bokmärk och dela