Peter Säll blir ny VD för Länsförsäkringar Mäklarservice

Peter Säll blir ny VD för Länsförsäkringar Mäklarservice

Peter Säll har utsetts till ny VD för Länsförsäkringar Mäklarservice från och med 19 juni. Nuvarande VD för Länsförsäkringar Mäklarservice, Lena Gerby, väljer att lämna länsförsäkringsgruppen.

– Länsförsäkringar söker stark tillväxt och står därför inför många utmaningar. Den mäklade pensions- och sakförsäkringsmarknaden blir allt större och den står dessutom inför stora förändringar. Flytträtt och ny ITP-plan inom pensionsområdet samt nya aktörer och provisionsfri premie inom sak är exempel som kräver tydliga målbilder för vårt fortsatta handlande för att stärka vår position, säger Ingemar Larsson, ordförande för Länsförsäkringar Mäklarservice.

– Länsförsäkringar Mäklarservice behöver en VD som kan etablera och bygga relationer med mäklarna och som förenar detta med en stark produkt- och kundkännedom. Peter Säll har de egenskaperna, säger Ingemar Larsson.

– Det är kul och hedrande att få leda denna viktiga satsning inom länsförsäkringsgruppen, säger Peter Säll.

Peter Säll har en lång erfarenhet inom bank och försäkring och har bland annat varit VD för Länsförsäkringar Fonder. Sedan 1999 är Peter vice VD för Länsförsäkringar Liv.

För ytterligare information kontakta:

Ingemar Larsson, ordförande Länsförsäkringar Mäklarservice
031-63 81 29
070-575 75 71

Peter Säll, vice VD Länsförsäkringar Liv
08-588 409 15
070-22 887 68

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela