Stor risk för nya översvämningar

Stor risk för nya översvämningar

På Länsförsäkringars uppdrag har forskare uppskattat framtida översvämningsrisker i Sverige. Nya forskningsresultat presenteras av professor Sten Högström, SMHI, under den klimatkonferens som Länsförsäkringar arrangerar idag.

– Nya stora översvämningar kan inträffa snabbare än någon anar och de som redan är vana vid stora översvämningar får det ännu värre. Bland annat kommer risken för översvämningar att öka i Västra Götaland och Värmland, säger Sten Bergström.

Samtidigt blir utvecklingen i andra områden inte så drastisk som många tidigare befarat. Till exempel kommer risken för översvämningar i Mälardalen med Stockholm inte att öka jämfört med idag.

– Det varmare klimatet gör att det kommer att snöa mindre i Mälardalen och därmed minskar risken för vårfloder. Men samtidigt kommer det att regna mer. Däremot ökas riskerna genom vårt sätt att bygga. Eftertraktade ”sjönära lägen” ligger ofta på mark som riskerar översvämningar redan idag. Här har kommunerna ett stort ansvar för planeringen för framtiden, säger Torbjörn Olsson, Länsförsäkringars klimatexpert.

Under de närmaste decennierna kommer konsekvenserna av klimatförändringen att bli allt tydligare. Med mer växthusgaser, bland annat koldioxid från fordons- och industriutsläpp i atmosfären, hindras den utgående värmestrålningen och påverkar klimatet.

– Klimatförändringen kommer att påverka samhället och vår verksamhet mer och framförallt tidigare än vad vi trott, säger Torbjörn Olsson och fortsätter:

– Länsförsäkringsbolagen har ett ansvar för sina kunder och en roll att spela i de samhällen där de bor. Med vår kunskap om skaderisker och hur dessa kan minskas kan och vill vi bidra till utvecklingen av det hållbara samhället.

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Olsson, Länsförsäkringars klimatexpert
08-588 417 15
073-96 417 15

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela