Svensk ekonomi ångar på för fullt

Svensk ekonomi ångar på för fullt

I Länsförsäkringars senaste konjunkturprognos (2006:2) skriver chefekonom Marie Giertz att den stadigt och kraftigt uppåtgående börsutvecklingen som pågått i drygt tre års tid fått investerare att plocka hem vinster. I kombination med ökad risk för inflation och stigande räntor har detta fått riskaptiten att avta och börssvängningarna att öka i maj.

– Vi bedömer dock att inflationsriskerna är överdrivna och att underliggande fundamenta fortsätter att tala för en positiv konjunkturbild de närmaste åren. Inflationen börjar visserligen så sakta göra sig påmind, så liket lever men konvalescensen blir långdragen, säger Länsförsäkringars chefekonom Marie Giertz.

Bolagen gör goda vinster och balansräkningarna är sunda. En låg belåningsgrad hos företagen gör att bolagen står väl rustade för att klara en högre räntenivå. Den goda värderingen gör att vi räknar med att börsen har mer att ge även om osäkerheten kan kvarstå på kort sikt.

Mera ur rapporten:
• Den globala efterfrågan fortsätter att vara stark. Japan och Europa växlar upp samtidigt som USA visar få tecken på avmattning.
• Inflationen har gjort sig påmind men oron är överdriven. Räntorna stiger i Europa och i Japan men har snart nått toppen i USA.
• Svensk ekonomi växer på bred front. Företagen andas optimism och hushållen konsumerar. Att det dessutom är valår ger extra stimulans.
• Tilltagande förväntningar på att inflationen ska stiga gör det lättare för Riksbanken att genomföra höjningar av räntan.
• Kronan har stärkts under våren. Vi räknar med fortsatt revansch för kronan under resten av året.
• Det har varit en turbulent börsvår. Underliggande faktorer talar dock för att börsen återhämtar sig under året.

Konjunkturprognosen finns i sin helhet som bilaga till detta pressmeddealnde eller på Länsförsäkringars hemsida: www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Marie Giertz, chefekonom Länsförsäkringar AB
08-588 419 68, 073-96 419 68
marie.giertz@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-964 14 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Konjunkturprognos 2006:2

Bokmärk och dela