Gunilla Forsmark-Karlsson återvänder till Länsförsäkringar

Gunilla Forsmark-Karlsson återvänder till Länsförsäkringar

Gunilla Forsmark-Karlsson har utsetts till ansvarig för att utveckla kundmöten och erbjudanden för privatmarknaden och tillika vice VD för Länsförsäkringar Bank i augusti.

– Jag är glad över förtroendet att driva den här viktiga satsningen inom Länsförsäkringar. Mitt ansvar är att utveckla kundanpassade och konkurrenskraftiga erbjudanden till privatkunder. Privatkunden ställs inför allt fler val och vi har möjlighet att förenkla individens vardag, säger Gunilla Forsmark-Karlsson.

Hon är sedan mars 2005 VD för Skandiabanken. Dessförinnan var hon VD för Länsförsäkringar Mäklarservice. Gunilla, som är 48 år, har en lång och gedigen erfarenhet inom bank och försäkring med bland annat flera chefsbefattningar inom SEB.

– Länsförsäkringar AB har sedan årsskiftet samordnat den gemensamma marknads- och produktutvecklingen i marknadssegmenten privat, företag och lantbruk. Med Gunillas breda erfarenhet får vi ytterligare kraft i privatmarknaden, säger Tommy Persson, VD Länsförsäkringar AB.

– Privatmarknaden och privatkundsmötet kommer i allt högre utsträckning att präglas av bank och försäkring i olika kombinationer. Kundernas lösningar för sin vardagsekonomi inom betala, spara, låna och skydda, utgår allt mer från bankrelationen. Det är därför naturligt att Gunilla också utses till vice VD i Länsförsäkringar Bank, säger Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank.

Därmed kommer Länsförsäkringar Bank ha två vice VD:ar: Gunilla Forsmark-Karlsson och Anders Borgcrantz, som också är ställföreträdande VD.

För ytterligare information:

Gunilla Forsmark-Karlsson, 070-563 60 63
Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank, 08-588 419 82
Tommy Persson, VD Länsförsäkringar AB, 08-588 417 90
Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB, 073-96 414 99

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela