Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2006

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2006

”Utgivningen av säkerställda obligationer är ett naturlig steg att ta för att stärka bolagets position ytterligare. Genom detta kan vi ge våra befintliga och nya kunder ännu bättre priser på bolån. Målet är att uppnå en trippel A rating på bolagets säkerställda upplåning. Det skapar goda förutsättningar att erbjuda fler investerare ett intressant placeringsalternativ och det minskar våra upplåningskostnader, säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek

Perioden i korthet:

Utlåningen ökade med 28 procent från 25 miljarder kronor till 32 miljarder kronor.
Marknadsandelen för hypoteksutlåning till hushållen ökade från 2,6 procent till 2,9 procent.
Andelen av nyförsäljningen uppgick till cirka 5 procent.
Antalet bolånekunder ökade med 16 procent till 85 000 (73 000).
Rörelseresultatet uppgick till 8 (6) Mkr.
Räntenettot ökade med 9 procent till 47 (43) Mkr.
Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,5 (11,6) procent och primärkapitalrelationen till 9,6 (9,4) procent.
Länsförsäkringar Hypotek kommer under tredje kvartalet 2006 inlämna en ansökan till Finansinspektionen gällande tillstånd att emittera säkerställda obligationer.

Uppgifterna inom parentes avser januari-mars 2005.

Läs hela rapporten på: www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz
vd Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 412 51
073-96 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
informationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela