Länsförsäkringar årets försäkringsbolag för fjärde året i rad

Länsförsäkringar årets försäkringsbolag för fjärde året i rad

Tidningen Affärsvärlden ger återigen länsförsäkringsgruppen utmärkelsen ”Årets sakförsäkringsbolag” 2005. Det är svenska företag med fler än 200 anställda som ger sin syn på försäkringsbolagen.

– Det finaste betyg ett kundägt bolag kan få är utmärkelser som bygger på kundernas omdömen. Det gör oss stolta och det är samtidigt ett gott betyg för våra medarbetare. Vår lokala närvaro över hela landet gör att vi har en nära relation till våra kunder, säger Ann-Christin Norrström, vd Länsförsäkringar Uppsala.

Länsförsäkringsgruppen kammar hem förstaplatsen inom samtliga delkategorier: pris, utbud, service och bemötande samt anpassning till företagens verksamheter.

– Tack vare de goda resultaten ger 15 länsförsäkringsbolag tillbaka nästan en miljard kronor till kunderna i form av återbäring eller rabatter. Utmärkelsen sporrar oss till att ytterligare utveckla vårt lokala koncept och att erbjuda ännu bättre produkter och priser inom både bank och försäkring, säger Ann-Christin Norrström.

Även länsförsäkringsgruppens livförsäkringsverksamhet får högt betyg och hamnar på andra plats.

– Totalavkastningen på placeringstillgångarna i livförsäkringsbolaget var 14,9 (6,4) procent. Med det var vi näst bäst, vilket vi också var i undersökningen, säger Ann-Christin Norrström.

För ytterligare information kontakta:

Ann-Christin Norrström, vd Länsförsäkringar Uppsala
018-68 55 83
070-516 05 83

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela