Börsföretag tjuvhåller på ägarnas pengar

Börsföretag tjuvhåller på ägarnas pengar

Länsförsäkringar anser att många företag i vissa fall har gått för långt och använt en stor del av kassaflödet till att stärka balansräkningarna och bygga upp onödigt stora reserver.

– En optimal balansräkning med lagom belåning ger maximal avkastning på det kapital ägarna har satsat. Länsförsäkringar efterlyser nu ökade investeringar och större satsningar inför framtiden. Den som inte vågar satsa på framtiden kommer snart att bli omkörd av konkurrenterna eftersom den globala konkurrensen blir att hårdare. Vi vill inte att man lägger ett stort överskott i kassan, detta är något som ägarna gör bäst själva. Bolagen bör därför investera eller lämna tillbaka överskottet till ägarna, säger Ahrel.

Som en av de större institutionella aktieägarna i Sverige och som företrädare för försäkrings- och fondsparare utövar Länsförsäkringar ägarinflytande för att skapa så god avkastning som möjligt. Fokus kommer under 2006 att ligga på företagens ersättningsprogram.

– Länsförsäkringar har i grunden en positiv syn på bra incitamentsprogram som till exempel personaloptioner. Men det händer fortfarande att så kallade gratisprogram och andra mindre bra program inte förankras och tas upp för beslut på stämmor, varför vi kommer att bevaka detta framöver, säger Claes Ahrel, ansvarig för ägarstyrningsfrågor på Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar anser att det är särskilt viktigt att företagsledning, styrelse och aktieägare drar åt samma håll. Genom att styrelseledamöter och företagsledning också är aktieägare kan detta säkerställas.

– I de fall ledamöter inte själva äger aktier i ett börsbolag i vars styrelse man ingår, kommer detta att ifrågasätta och påtalas för valberedningar i bolag som har en övervägande andel oberoende andel ledamöter, säger Claes Ahrel.

För ytterligare information kontakta:

Claes Ahrel, Aktiestrateg Länsförsäkringar AB
08-588 419 84
073-964 19 84
claes.ahrel@lansforsakringar.se

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela