Svenskarna alltmer positiva till arbetsmarknaden

Svenskarna alltmer positiva till arbetsmarknaden

En undersökning från Länsförsäkringar visar att svensken i allmänhet är optimistisk till arbetsmarknaden. Endast 16 procent känner oro för att mista arbetet, och om det ändå skulle inträffa tror man att arbetslöshetstiden kommer att bli relativt kort.

– Detta är positiva nyheter och det finns skäl att vara optimistisk. Efter en trög start har nu sysselsättningen kommit igång. Det syns framför allt inom den privata tjänsteindustrin. Olika barometrar vittnar också just om att byggsektorn, telekom- och IT-branschen samt annan konsultverksamhet har behov av ny arbetskraft, säger Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom.

Den grupp som tror sig ha svårast att komma tillbaka i arbete är 40 till 69-åringarna, där åtta procent uppger att det tar mer än ett år att få nytt arbete. Motsvarande siffra i åldersgruppen 16-39 år är tre procent.

30 procent av svenskarna uppger att de tror på snabb återkomst i arbete ifall de skulle bli arbetslösa. Men skillnaden mellan könen är stor: 34 procent av männen tror att det tar upp till en månad att få nytt jobb mot endast 27 procent av kvinnorna. Äldre har en mer negativ tro på nytt jobb än yngre. Snittiden för att hitta nytt arbete uppges vara sex månader.

– Länsförsäkringar räknar med en sysselsättningsuppgång på knappt 1,5 procent, vilket motsvarar cirka 50 000 nya jobb per år. Uppgången väntas inom både privat och offentlig sektor. Regeringen satsar dessutom hårt på just jobben inför valet i september, vilket kommer att ge en extra skjuts på jobbtillväxten i framför allt den offentliga sektorn, säger Marie Giertz.

Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research.

För ytterligare information kontakta:

Marie Giertz, chefekonom Länsförsäkringar
08-588 419 68
073-96 419 68
marie.giertz@lansforsakringar.se

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela