Länsförsäkringar Hypoteks bokslutskommuniké 2005

Länsförsäkringar Hypoteks bokslutskommuniké 2005

”2005 var ännu ett mycket framgångsrikt år för hypoteksverksamheten. Trots en allt hårdare konkurrens har vi en fortsatt hög tillväxt och de mest nöjda bolånekunderna. Framgångsreceptet bygger på nära och personlig rådgivning. Det ska vi fortsätta att utveckla. Den höga ambitionsnivån ligger fast. Vårt utgångsläge inför 2006 är bättre än någonsin”, säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek.

2005 i korthet:

• Utlåningen ökade med 30 procent från 24 miljarder kronor till 31 miljarder kronor.

• Marknadsandelen för småhus och bostadsrätter ökade med 16 procent från 2,5 procent till 2,9 procent.

• Antalet bolånekunder ökade med 19 procent till 83 000 (70 000).

• Rörelseresultatet uppgick till 23 (27) Mkr.

• Räntenettot ökade med 6 procent till 166 (157) Mkr.

• Kreditförlusterna fortsätter att vara på en låg nivå.

• Kapitaltäckningsgraden uppgick till 12,07 (11,28) procent och primärkapitalrelationen till 10,00 (9,12) procent.

• Länsförsäkringars bolånekunder är nöjdare än privatkunder i andra bolåneinstitut.

Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) för den svenska bolånemarknaden 2005.
Uppgifterna inom parentes avser 2004.

Läs hela rapporten på: www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 412 51
073-96 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, informationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Hela kommunikén

Bokmärk och dela