Länsförsäkringar Liv höjer återbäringsräntan till 9 procent

Länsförsäkringar Liv höjer återbäringsräntan till 9 procent

Från 1 mars höjer Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan på traditionellt sparande från 6 till 9 procent före skatt och avgifter.

Detta innebär en ytterligare höjning av en av de redan högsta återbäringsräntorna i branschen.
– Avkastningen under 2005 på 14,9 procent i kombination med sänkta kostnader och det förbättrade riskresultatet har lett till starkt förbättrade nyckeltal i Länsförsäkringar Liv. Det ger oss möjlighet att höja återbäringsräntan till 9 procent, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Länsförsäkringar Liv har en stark balansräkning. Vid utgången av 2005 var konsolideringen, det vill säga tillgångarna i förhållande till kundernas försäkringskapital, 114 procent och solvensen, det vill säga tillgångarna i förhållande till kundernas garanterade utbetalningar, 125 procent.

– En god solvens ger utrymme för mer aktier i investeringsportföljen vilket erfarenhetsmässigt ger möjlighet till bättre värdeökning, säger Håkan Danielsson.

Den genomsnittliga årliga återbäringsräntan för olika tidsintervall:

Sedan 1985 (då livförsäkringsverksamheten startade): 9,6 procent
De senaste tio åren: 6,8 procent
De senaste femton åren: 7,1 procent

För ytterligare information kontakta:

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42
073-964 11 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela