Januari – December 2005

Januari – December 2005

Information från Länsförsäkringar Liv om avkastning, solvens och konsolidering, fjärde kvartalet 2005

– Det är glädjande att kunna summera ett så framgångsrikt år för Länsförsäkringar Liv. Totalavkastningen är god och samtliga nyckeltal har stärkts. Som en logisk konsekvens av det har vi därför beslutat att återigen höja återbäringsräntan med tre procentenheter, från 6 procent till 9 procent från och med den 1 mars 2006, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Solvensrapporten i sammanfattning:

Traditionell förvaltning
• Återbäringsräntan är för närvarande 6 procent före skatt och avgifter. Från den 1 mars höjs återbäringsräntan till 9 procent före skatt och avgifter. Detta är resultatet av den mycket goda totalavkastningen på placeringstillgångarna som under 2005 uppgick till 14,9 procent (6,4)* procent.
• Solvensen uppgick till 125 (123) procent.
• Konsolideringen uppgick till 114 (103) procent.

Nya Världen-förvaltning
• Nya Världens avkastning under 2005 uppgick till 17,1 (9,6) procent.

Fondförvaltning
• Samtliga fonder i Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud gav positiv avkastning under 2005.
• Alfred Berg Ryssland, ABN Amro Latinamerika, ABN Amro Östeuropa, Fidelity India Focus och SGAM Japan Small Cap tillhör de fonder som hade bäst avkastning.
• I Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud ingår, förutom Länsförsäkringars egna fonder, fonder
från bland annat ABN Amro, Société Générale och Fidelity.

*Uppgifterna inom parentes avser, där inte annat anges, kvartal 4, 2004.

Läs hela solvensrapporten på: www.lansforsakringar.se/rapporter

För mer information kontakta:

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42
073-964 11 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Taggar

Bokmärk och dela