Majoritet av svenskarna är för filmning av försäkringsbedrägerier

Majoritet av svenskarna är för filmning av försäkringsbedrägerier

59 procent av svenskarna tycker att försäkringsbolagen bör filma personer som misstänks för försäkringsbedrägerier. 76 procent tror också att försäkringspremien blir högre till följd av egen eller andras påplussning, alltså att lägga till summor, saker eller överdriva besvär för att få ut högre ersättning.

– Ofta är ju försäkringsbedrägerier komplexa och svåra att bevisa med traditionella metoder. Moderna metoder som filmning är ett neutralt sätt att säkra ytterligare bevisning i de fall vi har klara indikationer på att försäkringsbedrägeri föreligger, säger Gertrud Lehmann, utredningschef för Länsförsäkringar AB.

Enligt undersökningen anser 59 procent att försäkringsbolag bör få använda sig av nya metoder, som filmning av misstänkta, för att säkra ytterligare bevisning av försäkringsbedrägerier. Högst är siffran bland män i åldersgruppen över 50 år där 69 procent är positiva till den här typen av metoder.

– Försäkringsbedrägerier förekommer dagligen och är mycket kostsamma. Tyvärr är det den stora merparten skötsamma försäkringstagare som drabbas. Mörkertalet är givetvis stort, men bara under 2005 uppgick den totala summan av stoppade utbetalningar till följd av oriktiga krav om ersättning till 92 miljoner kronor, säger Gertrud Lehmann.

SIFO har på uppdrag av Länsförsäkringar låtit genomföra en undersökning bland 1000 svenskar kring deras inställning, kunskap och attityd till försäkringsbedrägerier. Undersökningen har genomförts bland 486 män och 514 kvinnor runt om i landet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gertrud Lehmann, utredningschef Länsförsäkringar AB 08-588 415 51
gertrud.lehmann@lansforsakringar.se 073-96 415 51

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99

Fakta om försäkringsbedrägerier:

• 59 procent anser att försäkringsbolag bör få använda sig av nya metoder, som t ex filmning av misstänkta, för att spåra bedrägerier. 39 procent är negativa till den här typen av metoder medan 11 procent är tveksamma eller har svarat vet ej.
• När det gäller inställningen till att låta försäkringsbolag filma misstänkta är siffran högst bland män i åldersgruppen över 50 år. Bland dessa är 69 procent positiva till den här typen av metoder.
• Bland hushåll med årsinkomster över 600 000 kr är inställningen till filmning också mer positiv. I denna grupp anser 68 procent att metoder som t ex filmning bör vara tillåtet för att spåra bedrägerier. Detta kan jämföras med 57 procent ibland hushåll med årsinkomster på mindre än 250 000 kr.
• I gruppen ”egenföretagare” är 66 procent positiva till att låta försäkringsbolag använda sig av filmning när misstanke om bedrägeri finns.
• Geografiskt sett är norrlänningar och personer i Sydsverige mest positiva till att tillåta filmning med 65 procent respektive 69 procent.
• I Västsverige tror 48 procent att premien blir mycket högre p.g.a. människors påplussning. I norra Sverige ligger siffran på 33 procent.
• Vad gäller utbildningsnivåer är personer med enbart grundskoleutbildning mer positiva till användning av filmning (64 procent) än personer med högskoleutbildning (55 procent).
• Nästan 4 av 10 (39 procent) tror att försäkringspremierna på sikt blir mycket högre i samband med egen eller andras påplussning. 37 procent tror att den blir lite högre, 12 procent tror att den förblir oförändrad och 12 procent är tveksamma eller vet ej.
• Bland kvinnor i åldersgruppen 50-64 år tror 56 procent att premien påverkas och blir mycket högre.
• 60 procent av ”egenföretagarna” tror att försäkringspremien höjs mycket till följd av egen eller annans påplussning. 27 procent av SACO-anställda tror att premien höjs mycket.
• 49 procent av hushållen med årsinkomster över 600 000 kr tror att försäkringspremien blir mycket högre till följd av egen eller andras påplussning. Bland hushåll med årsinkomster under 250 000 kr hamnar siffran på 27 procent.

Länsförsäkringars insatser:
• Under 2005 ökade Länsförsäkringar sina insatser för att motverka försök till försäkringsbedrägerier. Den totala summan av stoppade utbetalningar till följd av oriktiga krav, uppgick 2005 till 92 miljoner kr. Detta kan jämföras med 85 miljoner kr år 2003.
• Ökningen av stoppade utbetalningar kan bland annat bero på en medveten satsning på fler utredningsinspektörer men också på förbättrade tekniska hjälpmedel som möjliggör att bedrägerier upptäcks tidigt i processen.
• 1050 av de konstaterade fallen var relaterade till motorförsäkring, 751 till hem- och villahemförsäkring samt 100 till övrig försäkring såsom sjuk- och personförsäkring.
• I december 2005 kom en avgörande hovrättsdom som gav Länsförsäkringar rätt i det första utredningsärende avseende personskada och brottmål, där filmning var ett av bevismedlen.

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela