Länsförsäkringar Bank får ”positive outlook” av Standard & Poor’s

Länsförsäkringar Bank får ”positive outlook” av Standard & Poor’s

Standard & Poor’s ändrar Länsförsäkringar Banks ”outlook” från ”stable” till ”positive”. Det långfristiga kreditbetyget är därmed A- (positive). Det kortfristiga kreditbetyget på A-2 bekräftades.

– Det är en bekräftelse på den positiva utvecklingen i bankverksamheten och att vi genomför vår strategi enligt plan. Det är också en bekräftelse på den strategiska betydelsen som bankverksamheten har. Vi har nu alla förutsättningar för att skapa en ännu starkare kärnaffär som hela länsförsäkringsgruppen har fördelar av, säger Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank.

Standard & Poor’s pekar på bankverksamhetens ökade strategiska betydelse för hela länsförsäkringsgruppen och på ägarens engagemang. De noterar också den höga kapitaltäckningen och en positiv utveckling i länsförsäkringsbolagens bankaffärer. Standard & Poor’s skriver också att Länsförsäkringar Bank uppvisar en uthållig lönsamhet, en stark tillväxt och låga kreditförluster.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson,
VD Länsförsäkringar Bank AB
08-588 419 82, 073-96 419 82

Dag Rosander,
Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela