Miljonlånare riskerar tvångsflytt om partnern avlider

Miljonlånare riskerar tvångsflytt om partnern avlider

Vart fjärde hushåll med bolån över en miljon har inget låneskydd eller livförsäkring om deras partner skulle avlida. De riskerar att inte ha råd att bo kvar om partnern avlider. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

26 procent av gifta eller sambor med bolån svarar nej på frågan ifall de har vidtagit åtgärder för att kunna bo kvar när partnern avlider. Undersökningen visar också att det framförallt är hushåll med lägre inkomster som har sämst skydd vid partners bortgång.

– De känslomässiga effekterna av en bortgång är tillräckligt svåra, även utan att man drabbas ekonomiskt. Vad vi alla borde göra är sätta oss ner vid köksbordet och ”ta livet” av vår partner på papperet och se vilka ekonomiska effekter det får för den efterlevande. Detta för att kunna planera i tid, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Hushåll med årsinkomster mellan 230 000 och 350 000 kronor har sämst skydd. I denna grupp har 34 procent ingen livförsäkring eller bolåneskydd för att klara boendet vid partnerns bortgång, mot 26 procent av hushållen i intervallet 350 000 till 500 000 kronor. I hushåll med inkomster över 500 000 kronor saknar 21 procent den tryggheten.

Den vanligaste åtgärden man uppger som garanti för att kunna bo kvar är livförsäkring, 39 procent av hushållen har detta. Näst vanligast är låneskydd med 33 procent.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom
08-588 455 03
073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Fakta om undersökningen:

5 300 personer intervjuades av Sifo Research International under perioden september-november 2005.

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela