Arkiv för 2006

Länsförsäkringar Sak köper fastigheterna Bremen 2 och Bremen 4 i Stockholm

Länsförsäkringar Sak förvärvar av Skandrenting, Länsförsäkringar Liv och Humlegården Fastigheter bolaget Utile Dulci som äger fastigheterna Bremen 2 och Bremen 4, Tegeluddsvägen 11-13 och 21 i Stockholm. Hyresgäst i de bägge fastigheterna är Länsförsäkringar AB, moderbolag för såväl Länsförsäkringar Sak…

Slösa inte bort julklappspengarna på onödiga försäkringar

När du köper julklappstv:n vill försäljaren förmodligen att du tecknar en extra försäkring. Många gånger bör du tänka till innan du tackar ja. Konsumentköplagen i kombination med hemförsäkringen ger i de allra flesta fall det skydd du behöver. Det visar…

Länsförsäkringar höjer bolåneräntor

Länsförsäkringar höjer den 22 december bolåneräntorna med mellan 0,08 och 0,17 procentenheter. Den rörliga bolåneräntan är därmed 3,75 procent.

Sex av tio kör bil i jul trots extrem trötthet

Trötthet är en av de vanligaste orsakerna till trafikolyckor. I trafiksäkerhets-sammanhang brukar man tala om att extrem trötthet är att jämställa med en promillehalt på 0,8. Trots detta säger 6 av 10 att de kört bil när de egentligen varit…

Finansinspektionen ger Länsförsäkringar grönt ljus för Basel II

Länsförsäkringar Bank AB kommer med start den 1 februari 2007 att beräkna kapitaltäckning för kreditrisk enligt IRK-metoden. Detta efter att Finansinspektionen godkände Länsförsäkringar Banks metod den 18 december. Det gäller under förutsättning att lagen träder i kraft som beräknat.

Bolåntagarna mest nöjda med Länsförsäkringar

För andra året i rad visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) att bolånekunderna i Länsförsäkringar är mera nöjda än kunder i andra bolåneinstitut på privatmarknaden. Länsförsäkringar får toppbetyg inom samtliga kategorier som undersökningen mäter.

Var tredje svensk riskerar boendet om ekonomin försämras med 2 000 kronor

Många svenskar har mycket små marginaler i privatekonomin. 32 procent uppger att de inte har råd att bo kvar i sin nuvarande bostad om kostnaden ökar eller den disponibla inkomsten minskar med 2 000 kronor i månaden. Det visar en…

Ny skogsförsäkring i spåren av Gudrun

Stormen Gudrun som slog till mot södra Sverige i början av 2005 var förödande för skogsnäringen. Inte bara oförsäkrade skogsägare drabbades hårt utan även de med försäkring fick stora ekonomiska förluster. Skogsförsäkringen var helt enkelt inte tillräckligt omfattande.

Länsförsäkringar sänker priset på bolån med fast ränta

Länsförsäkringar sänker den 7 december merparten av de fasta bolåneräntorna med mellan 0,05 och 0,08 procentenheter. Den rörliga bolåneräntan är oförändrad på 3,64 procent.

Gustav Karner ny finansdirektör i Länsförsäkringar AB

Gustav Karner har utsetts till ny finansdirektör för Länsförsäkringar AB och blir därmed även chef för Länsförsäkringar Kapitalförvaltning. Gustav har arbetat inom Länsförsäkringar i fem år och är idag allokeringschef inom kapitalförvaltningen. Han är civilingenjör och civilekonom och har innan…