Arkiv för 2005

Länsförsäkringar Liv köper kontorsfastighet i Stockholm

Länsförsäkringar Liv har tecknat avtal i syfte att förvärva fastigheten Härden 16, Stockholm. Säljare är CA Fastigheter AB. Fastigheten är belägen i Norra Stationsområdet i Vasastaden mellan S:t Eriksplan och Norra Stationsgatan.

Länsförsäkringars marknadsandelar inom bank och försäkring

Länsförsäkringars marknadsandelar inom bank och försäkring Bankverksamheten fortsätter att växa. Marknadsandelen på bostadslån (bottenlån) ökade med när 20 procent från 2,4 till 2,8 procent. Länsförsäkringsgruppens marknadsandel inom livförsäkring mätt som premieinkomst minskade från 8,7 procent till 8,1 procent. Men på…

Frihet toppar företagarnas lista över drivkrafter

Så många som 76 procent av företagarna anser att de största drivkrafterna som företagare är att man får vara oberoende och självständig, tätt följt av att man får hålla på med det som man vill göra. Att tjäna pengar kommer…

Ny förvaltare av Länsförsäkringars Asienfond

Länsförsäkringar utökar samarbete med Goldman Sachs Asset Management (GSAM), en av världens största kapitalförvaltare. GSAM kommer med start i november att sköta den löpande förvaltningen av Länsförsäkringars Asienfond. Fonden kommer genom detta att även ges möjlighet att placera i Indien.

Länsförsäkringar ändrar räntan

Länsförsäkringar höjer den 7 november de fasta bolåneräntorna med mellan 0,10 till 0,20 procentenheter. Den rörliga räntan är oförändrad på 2,44 procent.

Länsförsäkringars kunder Sveriges mest nöjda inom både bank och försäkring

Länsförsäkringar har landets mest nöjda sakförsäkringskunder och landets mest nöjda livförsäkringskunder. Det visar årets undersökning av Svenskt Kvalitetsindex (SKI), som sammanställs av Handelshögskolan i Stockholm. SKI för banker, som publicerades tidigare i år, visar att även Länsförsäkringars bankkunder är mer…

Inflationsspöket skäller värre än det bits

I Länsförsäkringars senaste konjunkturprognos (2005:4) skriver chefekonom Marie Giertz bland annat att den ökande inflationsoron är överdriven. USA närmar sig slutet på räntehöjningscykeln. Den stafettpinnen kommer under året växlas över till ECB och Riksbanken. Riksbankens höjningar av räntan kommer dock…

Januari – September 2005

Januari - September 2005

Kraftig resultatförbättring för länsförsäkringsgruppen

– Allt pekar på ett rekordår för de 24 länsförsäkringsbolagen, som tillsammans utgör länsförsäkringsgruppen. Resultatutvecklingen är mycket stark inom sakförsäkring, livförsäkring och bank och marknadspositionerna stärks. Att det lokala konceptet med närhet till kunderna, som under så många år byggt framgångar…

Länsförsäkringar Banks delårsrapport januari-september 2005: Resultatet upp med 26 procent

– Det går bra för Länsförsäkringars bankverksamhet. Volymtillväxten fortsätter och alla nyckeltal pekar i rätt riktning. De kraftigt förbättrade avkastningsresultaten för våra fonder är det stora glädjeämnet. Planeringen är inställd på investeringar i marknaden för fortsatt expansion, säger Tomas Johansson,…