Fonder slår spargris – svenskarna beredda att ta större risker

Fonder slår spargris – svenskarna beredda att ta större risker

Efter en period med börsraset färskt i minnet återvänder svensken så sakta till börsen och aktiefonderna. Idag är det fler som tänker öka sitt sparande i aktier och aktiefonder än för ett år sedan. De sparformer som svensken hoppas mest på i ett femårigt sparperspektiv är fonder och aktier. På ett halvårs sikt är aktier, aktiefonder och privata pensionsförsäkringar de sparformer svensken helst vill öka sitt sparande i. Det visar Länsförsäkringars nya LänsSpar-undersökning.

– Nu märks det i svenskarnas sparintentioner och villighet att ta risk att börsen gått bra ett par år. Tyvärr är det ingen garanti för att det kommer att gå bra även framöver. Sparandet i fonder har blivit en folkrörelse och kan snart passera bankkontosparande som den mest populära sparformen, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

Börs och aktiefonder är framförallt männens sparterritorier, sparandet i räntefonder och blandfonder domineras däremot av kvinnorna. I LänsSpar för ett halvår sedan var tilltron till aktier låg, endast 11 procent av de tillfrågade ville öka sitt sparande. Nu har tilltron vänt uppåt igen. Andelen som uppger att de vill öka sitt aktiesparande har nu ökat till 15 procent.

Mer ur LänsSpar hösten 2005:
• Sparviljan ökar
• Bankkonto är den största sparformen, 69 procent sparar på bankkonto
• Fondsparandet är näst populärast, 64 procent sparar i fonder jämfört med 66 procent för ett år sedan
• 34 procent direktsparar i aktier, av dem som aktiesparar är männen i majoritet
• Hälften av svenskarna sparar i privat pensions- och/eller liv-, spar- eller kapitalförsäkring
• Fondsparandet är mer utbrett bland höginkomsttagare än bland låginkomsttagare
• Aktiefonder är den populärast, 56 procent av fondspararna sparar i den fondtypen. 39 procent sparar i blandfonder och 32 procent i räntefonder.

För hela rapporten, gå till www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information, kontakta:
Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar
08-588 455 03, 073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Om LänsSpar
LänsSpar är en undersökning om svenskarnas sparande idag och deras sparplaner för framtiden. Undersökningen tar dels upp svenskarnas attityder till sitt framtida sparande, dels omfattar den både riket i stort och varje enskilt län. Undersökningen ger en bild av utvecklingen i hela landet, i samtliga län samt visar skillnader mellan länen.
LänsSpar görs av Länsförsäkringar två gånger per år. Undersökningen har genomförts sedan år 2000 och höstens undersökning är den elfte i ordningen.
Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år har telefonintervjuats med hjälp av Movement Research & Consulting AB under perioden 10 september till den 10 oktober 2005.

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sakförsäkringsbolag för tredje året i rad enligt Affärsvärlden och har utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 9,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Riksdelen LänsSpar 11

Bokmärk och dela