Humlegården säljer till AFA

Humlegården säljer till AFA

Humlegården Fastigheter har sålt fastigheten Fyrkanten 14 till AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. Fastigheten är belägen i centrala Stockholm nära Sveavägen i korsningen Apelbergsgatan och Luntmakargatan.

Fastigheten är fullt uthyrd med Högskoleverket som huvudhyresgäst. Utöver Högskoleverket finns restaurangen Rendezvous i fastigheten.

Fastighetens uthyrningsbara area är cirka 4 500 kvadratmeter.

Humlegårdens motiv för försäljningen är att frigöra resurser för nya investeringar. Vidare har det varit viktigt för Humlegården att finna en långsiktigt bra ägare, som tar ansvar för hyresgästerna i fastigheten.

För ytterligare information kontakta:

Per-Arne Rudbert, vd Humlegården Fastigheter AB
08-678 92 10
070-590 15 54

Thorsten Åsbjer, vice vd Humlegården Fastigheter AB
08-678 92 11
070-653 39 10

Humlegården ingår i länsförsäkringsgruppen och ägs av 20 länsförsäkringsbolag, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB och Agria Djurförsäkring. Ägarnas syfte med bolaget är att gemensamt investera i Stockholms fastighetsmarknad.
Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sakförsäkringsbolag för tredje året i rad enligt Affärsvärlden och har utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 9,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela