Företagarna drömmer om frihet – men fastnar i pappersexercis

Företagarna drömmer om frihet – men fastnar i pappersexercis

Lagstiftning och byråkrati toppar listan över företagarnas största irritationsmoment. På andra plats kommer administration. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Att företagandet kan vara svårt att få ihop rent ekonomiskt eller att det tar tid från fritidsintressen bedöms inte alls vara lika stora nackdelar som pappersexercisen.

– En tidigare undersökning vi gjort visar att frihet är företagarens viktigaste drivkraft. Nu ser vi att den friheten tyvärr ofta faller på att företagarna upplever sig fastna i pappersexercis, säger Mats Olausson, företagsmarknadschef i Länsförsäkringar.

Uppfattningen att lagstiftning och byråkrati är den nackdel som störst andel upplever, skär tvärs igenom kön, ålder, vilken bransch eller var i Sverige företagarna verkar. Kvinnorna anser i större utsträckning än männen att lagstiftning och byråkrati samt svårighet att få lönsamhet är de största nackdelarna med att vara företagare. Yngre företagare tycker i större utsträckning än de äldre att företagandet går ut över familjeliv och socialt liv samt att det orsakar stress och oro.

Se mer statistik på www.lansforsakringar.se/info

Största nackdelarna med att vara företagare: Procent:
1. Lagstiftning och byråkrati 77
2. Mycket administration 71
3. Går ut över familjelivet och det sociala livet 69
4. Stress och oro 68
5. Få lite tid över för fritidsintressen 66
6. Svårt att få lönsamhet 49
(Flera svar möjliga)

Om undersökningen:
Totalt har 1 200 vd:ar eller ägare telefonintervjuats av Research International under perioden 4 till 26 maj 2005. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda. Resultatet är uppdelat på fyra regioner: norr, öst, väst och syd.

För ytterligare information kontakta:
Mats Olausson, företagsmarknadschef, Länsförsäkringar
018-68 57 71, 070-63 907 71
mats.olausson@uppsala.lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sakförsäkringsbolag för tredje året i rad enligt Affärsvärlden och har utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 9,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela