Humlegården köper Almega-huset på Blasieholmen

Humlegården köper Almega-huset på Blasieholmen

Humlegården har träffat avtal med Svenskt Näringsliv avseende förvärv av fastigheten Blasieholmen 24. Fastigheten har adress Blasieholmsgatan 5 och är granne med Grand Hôtel och två fastigheter som Humlegården tidigare har förvärvat av Grand Hôtel.

Blasieholmen 24, känd som Almega-huset, är en rationell och modern kontorsfastighet av hög kvalitet. Byggnadens uthyrningsbara kontorsarea är cirka 4 400 m2, därtill kommer ett garage med drygt 60 parkeringsplatser.

– Genom förvärvet förstärker Humlegården sin position på Blasieholmen, där Humlegården sedan tidigare äger en fastighet på Nybrokajen 5, samt två fastigheter i kvarteret Blasieholmen, säger Per-Arne Rudbert, vd Humlegården Fastigheter AB.

För närvarande genomför Humlegården en om- och nybyggnad av 9 000 m2 kontor på Blasieholmsgatan bredvid Grand Hôtel. Avsikten är att åstadkomma moderna och yteffektiva kontorsmiljöer av högsta kvalitet på hyresmarknaden i Stockholm.

Uthyrningsarbetet påbörjas i januari 2006 och inflyttning av nya hyresgäster kan ske våren 2007. Genom förvärvet av Blasieholmen 24 erhålls även god tillgång till garageplatser, vilket är av stort värde när nya hyresgäster ska attraheras.

För ytterligare information kontakta:

Per-Arne Rudbert, vd Humlegården Fastigheter AB
08-678 92 10
070-590 15 54

Thorsten Åsbjer, vice vd Humlegården Fastigheter AB
08-678 92 11
070-653 39 10

Humlegården ingår i länsförsäkringsgruppen och ägs av 20 länsförsäkringsbolag, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB och Agria Djurförsäkring. Ägarnas syfte med bolaget är att gemensamt investera i Stockholms fastighetsmarknad.

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sakförsäkringsbolag för tredje året i rad enligt Affärsvärlden och har utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 9,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela