Länsförsäkringars marknadsandelar inom bank och försäkring

Länsförsäkringars marknadsandelar inom bank och försäkring

Bankverksamheten fortsätter att växa. Marknadsandelen på bostadslån (bottenlån) ökade med när 20 procent från 2,4 till 2,8 procent. Länsförsäkringsgruppens marknadsandel inom livförsäkring mätt som premieinkomst minskade från 8,7 procent till 8,1 procent. Men på tjänstepensionsmarknaden fortsätter ökningen. Marknadsandelen inom sakförsäkring minskade från 32,2 till 30,7 procent. Det visar Försäkringsförbundets statistik för tredje kvartalet 2005, som presenteras den 16 november.

Sakförsäkring
Marknadsandelen inom sakförsäkring, mätt som inbetald premie, minskade under tolvmånadersperioden med 1,5 procentenhet till 30,7. Huvudskälet till denna minskning är att fler bolag ingår i branschstatistiken sedan årsskiftet 2005. Premieinkomsten i branschen har ökat med 724 miljoner kronor till 53 617 miljoner. De nya bolagen i statistiken svarar för 2 170 miljoner.

Bank
Marknadsandelen mätt som inlåning från hushållen ökade från 2,9 till 3,0 procent under perioden sista september 2004 till sista september 2005. Marknadsandelen mätt som utlåning till hushållen sjönk med 0,1 procentenheter till 2,4 procent under samma period. Trots den hårda konkurrensen på bolånemarknaden, småhus och bostadsrätter, har tillväxten fortsatt och marknadsandelen steg från 2,4 till 2,8 procent.

Den sista september hade länsförsäkringsgruppens kunder sammanlagt över 50 miljarder kronor placerade i våra fonder. Andelen av nysparandet mätt som rullande tolvmånaderstal var den 30 september nära 4,5 procent.

Livförsäkring
Marknadsandelen mätt i premieinkomst minskade från, 8,7 till 8,1 procent, för tredje kvartalet 2005. Även mätt i nyförsäljning minskade marknadsandelen under tredje kvartalet, från 11,5 procent till 9,7 procent. Inom huvudmarknaden pension var det tjänstepensionsmarknaden som gick bäst. Inom denna marknad växte marknadsandelen mätt i premieinkomst från 8,8 till 9,6.

För ytterligare information kontakta:

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppens marknadsandelar sista september 2005

Marknad 30 september 30 september Förändring i
2005 (%) 2004 (%) procentenheter
Sakförsäkring, 30,7 32,2 -1,5
inbetald premie
Livförsäkring, 8,2 8,7 -0,5
premieinkomst
Livförsäkring, 9,8 11,5 -1,7
nyförsäljning
Bank, inlåning 3,0 2,9 +0,1
Bank, utlåning 2,4 2,5 -0,1
Bank, bostadslån 2,8 2,4 +0,4
(bottenlån)

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sakförsäkringsbolag för tredje året i rad enligt Affärsvärlden och har utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela