Låg pension oroar varannan kvinna

Låg pension oroar varannan kvinna

Nästan varannan kvinna är orolig för att pengarna inte ska räcka när de går i pension medan knappt var tredje man har samma känsla. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

– Huvudförklaringen är att män generellt sett tjänar mer än kvinnor. Men det kan också bero på skillnader i mentalitet, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

Enligt undersökningen uppger 43 procent av kvinnorna att de känner oro för att pensionspengarna inte ska räcka medan motsvarande siffra för män är 29 procent. Totalt sett är det 36 procent som känner oro medan 52 procent inte gör det. 10 procent svarar att de redan är pensionärer medan 2 procent svarar vet ej.

– Att så många som över en tredjedel känner oro kan vara en indikation på att tilltron till det allmänna pensionssystemet inte är vidare stark. Fler än varannan svenska har idag privat pensionssparande, säger Elisabeth Hedmark.

Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research under perioden 17 maj till 12 juni 2005.

Du hittar hela undersökningen på: www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar
08-588 455 03
073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sakförsäkringsbolag för tredje året i rad enligt Affärsvärlden och har utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Pensionsoron i siffror

Bokmärk och dela