Expansiv valbudget gynnar barnfamiljer

Dokument

Budgetbrev

Expansiv valbudget gynnar barnfamiljer

Det rör sig om en mycket expansiv finanspolitik – den mest expansiva sedan Göran Persson tog över rodret. Till stor del handlar det om att skapa jobb. Arbetslösheten ligger en bra bit över målet om 4 procents arbetslöshet och sysselsättningsmålet på 80 procent är också en bra bit bort. I budgeten förbättras också den ekonomiska situationen för barnfamiljer, som bland annat får se barnbidragen höjas.

– Med valet bara ett år fram i tiden är det inte särskilt anmärkningsvärt att budgeten är expansiv. Det är en budget där regeringen fiskar efter röster och agnar med valfläsk, kommenterar Länsförsäkringars chefekonom Marie Giertz.

Göran Persson vill få ner den öppna arbetslösheten till 4 procent och det gör han genom att lansera ett jobbpaket motsvarande 8 miljarder kronor. Totalt ska 50 000 jobb och praktikplatser skapas. Barnbidragen, taket i sjukförsäkringen och bostadstillägget för pensionärer höjs. Därutöver skall man fortsätta att kompensera för egenavgifterna, vilket motsvar cirka 7 miljarder kronor. Det blir även en sänkt inkomstskatt för de med lägst inkomst och lägre arbetsgivaravgifter för enmansföretag. Mer pengar öronmärks till utbildning och forskning. Mot detta skall ställas den gröna skatteväxlingen som kommer att innebära höjd energiskatt motsvarande 3,6 miljarder kronor. Skatten på tobak och alkoholläsk höjs också. Sammantaget är det ett stimulanspaket som motsvarar cirka 1 procent av BNP eller 25 miljarder kronor.

– Att barnfamiljer får ett stort plus i plånboken och är de stora vinnarna är tydligt. Högre barnbidrag, höjt tak i föräldraförsäkringen, höjt underhållsstöd, högre bostadsbidrag och nytt tilläggsbidrag för studenter med barn är några av de åtgärder som gynnar barnfamiljer. De flesta förslagen i budgeten innebär förbättringar för hushållsekonomin, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

Hela analysen av statsbudgeten hittar du på: www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar AB
08-588 455 03
073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Marie Giertz, chefekonom Länsförsäkringar AB
08-588 419 68
073-96 419 68
marie.giertz@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sakförsäkringsbolag för tredje året i rad enligt Affärsvärlden och har utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela