Länsförsäkringar höjer återbäringsräntan till 6 procent

Länsförsäkringar höjer återbäringsräntan till 6 procent

Från och med 1 oktober höjer Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan på traditionellt sparande från 4 till 6 procent före skatt och avgifter. Det innebär att kunderna erbjuds en av de högsta återbäringsräntorna i branschen.

– Länsförsäkringar Livs starka nyckeltal i kombination med moderna metoder för matchning av skulder och tillgångar samt riskstyrning har givit oss möjlighet att hålla en tillräckligt stor andel av tillgångarna i aktier och därmed dra största möjliga fördel av första halvårets börsuppgång. Detta har resulterat i god avkastning för våra sparare och än starkare nyckeltal för bolaget, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Totalavkastningen på traditionell försäkring uppgick till 6,7 procent för första halvåret 2005. Räknat ett år tillbaka i tiden hamnar totalavkastningen på 11,8 procent. Länsförsäkringar Liv har en stark balansräkning och vid halvårsskiftet uppgick solvensen till 127 (123) procent. Samtidigt har konsolideringen stärkts och uppgick vid samma tidpunkt till 108 (102) procent.

– Sedan 1985 har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 9,8 procent. En god solvens ger utrymme för aktier i investeringsportföljen vilket erfarenhetsmässigt ger möjlighet till god värdeökning, säger Håkan Danielsson.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42
073-96 411 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sakförsäkringsbolag för tredje året i rad enligt Affärsvärlden och har utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela