Länsförsäkringar storfavorit hos kunderna för tredje året i rad

Länsförsäkringar storfavorit hos kunderna för tredje året i rad

För tredje året i följd utnämner de svenska företagen Länsförsäkringar till Årets sakförsäkringsbolag. Det är tidningen Affärsvärlden som utser vinnarna efter frågor till drygt 1 700 beslutsfattare i företag med 50 anställda eller fler.

– Det finaste betyg ett kundägt bolag kan få är utmärkelser som bygger på kundernas omdömen. Det gör oss stolta och det är samtidigt ett gott betyg för våra medarbetare. Vår lokala närvaro över hela landet gör att vi har en nära relation till våra kunder, säger Peter Lindvall, vd Länsförsäkringar Gotland.

Inom samtliga delkategorier kammar länsförsäkringsgruppen hem förstaplatsen: pris, utbud, service och bemötande samt anpassning till företagens verksamheter.

– Utmärkelsen sporrar oss till att ytterligare utveckla vårt lokala koncept och att erbjuda ännu bättre produkter och priser inom både bank och försäkring, säger Peter Lindvall.

Innevarande år har hittills varit mycket framgångsrikt för länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet. Första halvåret uppgick rörelseresultatet före skatt till 3 529 miljoner kronor (1 832) och totalkostnadsprocenten förbättrades till 89 procent (93).

Även länsförsäkringsgruppen livförsäkringsverksamhet får högt betyg av de svenska företagen och hamnar på andra plats efter KPA, men lämnar bolag som AMF Pension, Alecta, Skandia och SPP bakom sig.

För ytterligare information kontakta:

Peter Lindvall, vd Länsförsäkringar Gotland
0498-28 18 98
0707-22 18 98
peter.lindvall@gotland.lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sakförsäkringsbolag för tredje året i rad enligt Affärsvärlden och har utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela