Länsförsäkringsgruppens delårsrapport januari – juni 2005: Länsförsäkringsgruppen tredubblar vinsten första halvåret jämfört med i fjol

Länsförsäkringsgruppens delårsrapport januari – juni 2005: Länsförsäkringsgruppen tredubblar vinsten första halvåret jämfört med i fjol

– De 24 länsförsäkringsbolagen som tillsammans utgör länsförsäkringsgruppen visar en mycket god resultatutveckling. Sakförsäkringsresultatet är det bästa på den svenska marknaden och totalkostnadsprocenten är så låg som 89 procent. Livförsäkringsverksamhetens totalavkastning uppgick till 6,7 procent. Starka nyckeltal,
metoderna för matchning av skulder och tillgångar samt riskstyrning har gjort det möjligt att hålla en hög aktieandel när börsen gått bra. Resultatet och marknadsframgångarna för Länsförsäkringars bankverksamhet, en av gruppens kärnaffärer, fortsätter att utvecklas positivt, säger Tommy Persson, vd för gruppens gemensamma bolag Länsförsäkringar AB.

Sammanfattning
• Mycket starka resultat och marknadsframgångar för länsförsäkringsgruppens tre
kärnaffärer sakförsäkring, livförsäkring och bank.
• Kraftiga resultatförbättringar i sakförsäkringsverksamheten. Det tekniska resultatet
uppgick till 1 297 (996) Mkr och rörelseresultatet före skatt till 3 529 (1 832) Mkr.
Totalkostnadsprocenten förbättrades till 89 (93).
• Premieinkomsten för livförsäkring ökade med 4 procent till 4 686 (4 492) Mkr.
Totalavkastningen uppgick till 6,7 procent.
• Rörelseresultatet inom bank förbättrades och uppgick till 69 (56) Mkr efter
kreditförluster. Räntenettot ökade med 11 procent till 435 (393) Mkr.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 24 självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 24 länsförsäkringsbolagen och den gemensamt ägda Länsförsäkringar AB-koncernen, exklusive liv- och bankkoncernerna.

Uppgifterna inom parentes avser perioden januari–juni 2004.

Du kan läsa hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info

Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB 08-588 400 00
tommy.persson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, Informationsdirektör, Länsförsäkringar AB 08-588 415 01
christer.baldhagen@lansforsakringar.se 070-579 70 66

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela