Länsförsäkringar Hypoteks delårsrapport januari-juni 2005: Utlåningen i Länsförsäkringar Hypotek ökar kraftigt med 33 procent

Länsförsäkringar Hypoteks delårsrapport januari-juni 2005: Utlåningen i Länsförsäkringar Hypotek ökar kraftigt med 33 procent

Sammanfattning:
• Rörelseresultatet uppgick till 16,4 (16,4) Mkr.
• Utlåningen till allmänheten har ökat med 33 procent sedan juni 2004 och uppgick till
27,2 (20,5) miljarder kronor.
• Marknadsandelen avseende utlåning till småhus och bostadsrätter ökade till 2,7 (2,4)
procent.
• Kapitaltäckningsgraden uppgick till 12,33 (10,07) procent och primärkapitalrelationen
till 9,98 (8,15) procent.
• Kapitaltillskott om 315 Mkr erhölls i form av ovillkorade aktieägartillskott.
• Kreditförlusterna är på en fortsatt låg nivå. Återvinningarna översteg förlusterna
med + 1,7 (+ 0,5) Mkr.
• Antalet bolånekunder ökade med 24 procent och uppgick till 77 000 (62 000).

Uppgifterna inom parentes avser januari–juni 2004.

Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information, kontakta:

Anders Borgcrantz 08-588 412 51
vd Länsförsäkringar Hypotek 073-964 12 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen 08-588 415 01
Informationsdirektör Länsförsäkringar AB 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela