Länsförsäkringar Banks delårsrapport januari-juni 2005: Länsförsäkringars bankoffensiv ger resultat

Länsförsäkringar Banks delårsrapport januari-juni 2005: Länsförsäkringars bankoffensiv ger resultat

– Jag noterar med glädje att banken visar ett förbättrat resultat samtidigt som vi är offensiva. Vi har under de senaste fem åren öppnat flest bankkontor i Sverige. Strategin som bygger på systematisk bearbetning av länsförsäkringsgruppens stora kundbas om 2,5 miljoner privata försäkringskunder fungerar väl. Erbjudandet blir än bredare under hösten då fondverksamheten fullt ut integreras i bankverksamheten. Bank är en kärnaffär inom Länsförsäkringar. Kännedomen om att Länsförsäkringar är bank ökar kraftigt och ytterligare satsningar sker under andra halvåret, säger Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning:
• Rörelseresultatet före kreditförluster ökade med 39 procent och uppgick till
102,3 (73,7) Mkr. Rörelseresultatet efter kreditförluster uppgick till 69,1 (56,4) Mkr.
• Intäkterna ökade med 10 procent till 641,8 (581,3) Mkr.
• Administrationskostnaderna ökade med 6 procent till 539,4 (507,6) Mkr.
• Räntenettot ökade med 11 procent och uppgick till 434,7 (392,9) Mkr.
• Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt blev 3,9 (4,1) procent.
• Utlåningen till allmänheten ökade med 22 procent till 43,1 (35,4) miljarder kronor och
inlåningen från allmänheten ökade med 7 procent till 19,4 (18,1) miljarder kronor.
• Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 33 procent till
27,2 (20,5) miljarder kronor.
• Kapitaltillskott om 300 Mkr erhölls i form av ovillkorade aktieägartillskott.
• Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,93 (10,98) procent och primärkapitalrelationen
till 9,49 (8,40) procent.
• Länsförsäkringar har sedan juni 2004 fått 37 000 nya bankkunder. Totalt uppgår antalet
kunder till 583 000 (546 000).

Uppgifterna inom parentes avser januari–juni 2004.

Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Johansson 08-588 419 82
vd Länsförsäkringar Bank 073-964 19 82
tomas.g.johansson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen 08-588 415 01
Informationsdirektör Länsförsäkringar AB 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Delårsrapport Länsförsäkringar Bank

Bokmärk och dela