Ökade sjukkostnader oroar nio av tio företagare

Ökade sjukkostnader oroar nio av tio företagare

Nära 90 procent av företagarna i Sverige tycker att de inte ska behöva betala sjuklön om en anställd skadar sig på fritiden och blir sjukskriven. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar. Motståndet är utbrett över hela landet.

– Det stora orosmolnet för dagens företagare är det utökade ansvaret och de ökade kostnaderna vid sjukdom. Resultatet av undersökningen ser jag snarast som ett rop på hjälp i en mycket pressad situation, säger Mats Olausson, företagsmarknadschef i Länsförsäkringar.

Undersökningen visar också att kvinnliga företagare är mera positiva till att betala ut sjuklön till anställda som skadar sig på fritiden än manliga. I norra och södra Sverige finns det största motståndet mot dessa utbetalningar, medan minsta motstånd finns i östra Sverige. Företagare som är gifta, sambor eller har hemmavarande barn är mera negativa till utbetalningarna än vad ensamstående är.

– Även om attityderna skiljer sig åt något mellan olika landsändar och kategorier av personer, är det samlade intrycket att företagarna tyngs av att betala sjuklön till anställda som skadar sig på fritiden, säger Mats Olausson.

Från 1 januari 2005 gäller nya regler i sjukförsäkringen. Beroende på sjukfrånvaron i ett företag kan de nya reglerna innebära minskade eller ökade kostnader. Arbetsgivaren skall även efter två veckor betala 15 procent av sjukpenningen för anställda som är sjukskrivna på heltid. Det kallas för särskild sjukförsäkringsavgift. Det gäller både nya och pågående sjukskrivningar.

Om undersökningen
Totalt har 1 200 vd:ar eller ägare telefonintervjuats av Research International under perioden 4 till 26 maj 2005. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda. Resultatet är uppdelat på fyra regioner: norr, öst, väst och syd.

För ytterligare information kontakta:

Mats Olausson, Företagsmarknadschef, Länsförsäkringar 018-68 57 71
mats.olausson@uppsala.lansforsakringar.se 070-63 907 71

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela