Trafikskador med barn fördubblas kring skolstarten

Trafikskador med barn fördubblas kring skolstarten

Föräldrars oro att barnen ska drabbas av en olycka är stor, det har Länsförsäkringars undersökning om oro och skadeförebyggande åtgärder visat flera år i följd. Av de tillfrågade 2004 uppger hela 88 procent att de oroar sig för att barnen ska råka illa ut. Sommarhalvåret är den årstid då flest barn skadas i trafiken.

– Vi ser nästan en dubblering av antalet trafikskadade barn upp till 16 år under sommaren och kring skolstarten jämfört med vintermånaderna, berättar Ulf Björkstedt, personskadechef på Länsförsäkringar AB. Det är under denna tid som många barn rör sig i trafiken på cykel eller moped och då ökar också skaderisken. Därför är det viktigt att se till att barnen är försäkrade även på sin fritid och att barnen får lära sig hur man beter sig i trafiken.

Trots att en försäkring hjälper till när olyckan väl varit framme kan ett flertal av de skador som uppkommer förebyggas med till exempel en hjälm. Sedan den 1 januari 2005 är det dessutom lag på att barn upp till 15 år skall bära cykelhjälm när de cyklar.

Fördelningen av trafikskadade barn på årsbasis:

Januari 6 % Juli 11 %
Februari 7 % Augusti 11 %
Mars 6 % September 9 %
April 8 % Oktober 8 %
Maj 10 % November 7 %
Juni 11 % December 6 %

Källa: Länsförsäkringars historiska data

För ytterligare information kontakta:

Ulf Björkstedt 08-588 418 23
Personskadechef Länsförsäkringar AB 073-96 418 23
ulf.bjorkstedt@lansforsakringar.se

Dag Rosander 08-588 414 99
Presschef LFAB 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela