Information från Länsförsäkringar Liv om avkastning, solvens och konsolidering, första halvåret 2005

Information från Länsförsäkringar Liv om avkastning, solvens och konsolidering, första halvåret 2005

– Länsförsäkringar Livs starka nyckeltal i kombination med moderna metoder för matchning av skulder och tillgångar samt riskstyrning har gett oss möjlighet att hålla en tillräckligt stor andel av tillgångarna i aktier och därmed dra nytta av den börsuppgång som varit under det första halvåret. Detta har resulterat i en god avkastning för våra sparare och än starkare nyckeltal för livbolaget, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Traditionell förvaltning

• Totalavkastningen för första halvåret 2005 uppgick till 6,7 (3,6)* procent.
• Återbäringsräntan är för närvarande 4,0 procent före skatt och avgifter.
• Solvensen uppgick till 127 (123) procent.
• Konsolideringen uppgick till 108 (102) procent.

Nya Världen-förvaltning

• Nya Världens avkastning under första kvartalet 2005 uppgick till 6,5 (5,8) procent.

Fondförvaltning

• Samtliga fonder i Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud gav positiv avkastning.
• Länsförsäkringar Fastighetsfond, Alfred Berg Ryssland, ABN Amro Latinamerika och Fidelity India Focus var de fonder som gav bäst avkastning.
• I Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud ingår, förutom Länsförsäkringars egna fonder, fonder från bland andra ABN Amro, Société Générale och Fidelity.

* Uppgifterna inom parentes avser, där inte annat anges, första halvåret 2004.

Hela solvensrapporten bifogas och finns även på: www.lansforsakringar.se/info

För mer information kontakta:

Håkan Danielsson
Vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-964 11 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander
Presschef Länsförsäkringar
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Taggar

Bokmärk och dela