Dödsolyckor med motorcyklar ökar dramatiskt

Dödsolyckor med motorcyklar ökar dramatiskt

Antalet omkomna motorcyklister har under perioden 2000-2004 ökat med nästan 50 procent och det är främst unga förare av sportmotorcyklar som står för ökningen.

Därför vill Länsförsäkringar att det ställs högre krav på utbildning och erfarenhet för att få köra den typen av motorcyklar.

– Sportmotorcyklarna utgör endast 5 procent av antalet försäkrade motorcyklar men de står för hela 50 procent av dödsolyckorna, berättar Maria Wedin, produktspecialist på Länsförsäkringar. Bland omkomna där föraren haft sitt körkort ett år eller mindre står sportmotorcyklarna dessutom för hela 94 procent av dödsolyckorna. Det är naturligtvis inte acceptabelt att antalet dödsolyckor fortsätter öka när det så tydligt går att se vad som orsakar dem. Därför anser Länsförsäkringar att man skall ha kört traditionell motorcykel i minst fem år och vara minst 25 år för att få körkort för en sportmotorcykel.

För att bromsa den negativa utvecklingen av dödsolyckor bland motorcyklister har Länsförsäkringar tillsammans med branschen och i regi av Sveriges Försäkringsförbund skrivit på en avsiktsförklaring. I den förbinder sig försäkringsbolagen att aktivt arbeta med en rad åtgärder för att minska antalet dödsolyckor bland motorcykelförare.

Här är några delar ur avsiktsförklaringen:

* Stegvis körkortsutbildning för sportmotorcyklar eftersom de i större utsträckning än andra motorcyklar är inblandade i dödsolyckor.

* Elektronisk startspärr på motorcyklar. Det sker många olyckor på stulna motorcyklar och dessutom är det inte ovanligt att föraren då är ovan och i vissa fall även påverkad av alkohol eller narkotika.

* Ökad information om trafiksäkerhet till motorcykelförare.

För ytterligare information kontakta:

Maria Wedin 08-588 413 45
Produktspecialist 073-96 413 45
maria.wedin@lansforsakringar.se

Dag Rosander 08-588 414 99
Presschef LFAB 073-96 414 99
dag.rosander@lansfoprsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela