Svenskarna dömer ut staten som pensionsförvaltare

Svenskarna dömer ut staten som pensionsförvaltare

Bara var tionde svensk anser att staten är bäst på att förvalta de pengar man skall leva på som pensionär, visar en ny undersökning från Länsförsäkringar. Kvinnor tror ännu mindre än män på staten som bästa pensionsförvaltare.

– Det finns en utbredd känsla bland befolkningen att pensionspengarna inte kommer att räcka den dag då var och en går i pension. Över en tredjedel oroar sig för att pengarna inte skall räcka och störst är oron bland kvinnor, säger Peter Säll, vice vd Länsförsäkringar Liv.

”Själv är bäste dräng”, tycks vara devisen för pensionsspararna. Hela 44 procent tror att de själva är bäst skickade att förvalta pensionspengarna. 19 procent svarar banken och 14 procent svarar försäkringsbolaget. Undersökningen visar också att stockholmare har lägre tilltro till staten som pensionsförvaltare, medan norrlänningar har högre.

– Att nästan hälften tror mest på sig själv som pensionsförvaltare kan vara ett utslag av den massiva börsnedgången under seklets första år. Faktum är att traditionell pensionsförvaltning har gett cirka 10 procents årlig avkastning det senaste decenniet, säger Peter Säll.

Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research under perioden 17 maj till 12 juni 2005.

För ytterligare information kontakta:

Peter Säll, vice vd Länsförsäkringar Liv
08-588 409 15
070-228 87 68
peter.sall@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela