Nära hälften av svenskarna saknar egen pensionsförsäkring

Nära hälften av svenskarna saknar egen pensionsförsäkring

43 procent av svenskarna saknar en egen pensionsförsäkring. Den grupp som har lägst andel pensionssparare är personer mellan 16 och 24 år. 40 till 69-åringarna har högst andel pensionssparare. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

– Det är förvånansvärt få unga som har ett privat pensionssparande. Det allmänna pensionssystemet kommer med all säkerhet inte att kunna ge mer än 60 procent av slutlönen i pension, resten måste man själv spara till. Det handlar inte om att bli miljonär, utan om att kunna bo kvar, kunna betala läkarräkningar och kunna sätta litet guldkant på tillvaron på åldern höst, säger Peter Säll, vice vd på Länsförsäkringar Liv.

I åldersgruppen 16 till 24 är det hela 82 procent som uppger att de inte har, eller inte känner till ifall de har, ett pensionssparande. Endast 18 procent uppger sig spara till sin pension. Den grupp som sparar flitigast är de mellan 40 och 69 år.

– Den typiska pensionsspararen idag är en medelålders kvinna i ett låglöneyrke, och inte som den gängse bilden i debatten ger uttryck för, en golfspelande man. Det blir allt viktigare att redan tidigt i livet planera för sin pension, säger Peter Säll.

Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research under perioden 17 maj till 12 juni 2005.

För mera information kontakta:

Peter Säll, vice vd Länsförsäkringar Liv
08-588 409 15
070-22 88 768
peter.sall@lansforsakringar.se

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela