Pensionschock hotar hälften av svenskarna

Pensionschock hotar hälften av svenskarna

Kunskapen om det svenska pensionssystemet är låg. 46 procent av svenskarna vet inte hur stor del av sin nuvarande lön de får i det allmänna pensionssystemet när de går i pension. Skillnader mellan åldrar är stor, 78 procent i åldersgruppen 16-24 år har ingen aning, mot 39 procent av dem som är mellan 40 och 69 år gamla. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

I det allmänna pensionssystemet kommer det belopp man får från försäkringskassan och premiepensionsmyndigheten uppgå till cirka 60 procent av lönen. För att kunna behålla samma ekonomiska standard som innan pensioneringen måste man komplettera den allmänna pensionen med eget sparande.

– Kunskapen om pensionssystemet är skrämmande låg. I viss mån är det naturligt att inte tänka på dessa frågor innan du kommit en bit upp i åldern. Men att så många som 78 procent i åldersgruppen 16-24 år inte har en aning om nivåerna är ett informationsmisslyckande, säger Peter Säll, vice vd Länsförsäkringar Liv.

Undersökningen visar också att kvinnor har en mycket lägre kunskap än män. 53 procent av kvinnorna har ingen uppfattning mot 39 procent av männen.

Se bifogad fil för tabell över kunskapen om hur stor allmän pension man tror att man får, räknat i procent av sin nuvarande lön.

Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research under perioden 17 maj till 12 juni 2005.

För mer information kontakta:

Peter Säll, vice vd Länsförsäkringar Liv 08-588 409 15
peter.sall@lansforsakringar.se 070-22 88 768

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela