Rattfyllerister oroar hälften av svenskarna

Rattfyllerister oroar hälften av svenskarna

51 procent av svenskarna är oroliga för att bli påkörda av, eller inblandade i, trafikolyckor som beror på att den ena föraren är onykter. Kvinnor är rejält mer oroliga för detta än män. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

– Varje dag kör över 16 000 rattfulla på Sveriges vägar och var 60:e timme dödas någon på grund av rattfylleri, säger Hans Frank, skadechef i Länsförsäkringar.

Särskilt utsatta är yngre i trafiken, risken att dödas i en trafikolycka är dubbelt så stor bland 15-åringar jämfört med åldersgruppen 35-44 år. Motsvarande för 18-19-åringar är fyra gånger så stor. Trots detta är inte ungdomar mer oroliga för att bli inblandade i en olycka som beror på att den ena föraren är alkoholpåverkad än äldre. Däremot är det stor skillnad mellan könen. 61 procent av kvinnorna är oroliga för detta jämfört med 41 procent av männen.

I juni, juli och augusti sker de flesta olyckorna. Gotland har det lägsta dödstalet för 2004, med en trafikdödad motsvarande 0,2 procent av det totala antalet dödade i trafiken i Sverige. Skåne och Västra Götaland har de högsta dödstalen, nämligen 71 respektive 78, vilket motsvarar 15 procent respektive 16 procent av det totala antalet trafikdödade.

– Om vi kan lova varandra att ta det varligt i trafiken på fredagar under semestermånaderna skulle vi få ner skadestatistiken rejält, det är nämligen då den statistiskt vanligaste olyckan sker, säger Hans Frank.

Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research under perioden 17 maj till 12 juni 2005.

För mer information kontakta:

Hans Frank, skadechef i Länsförsäkringar
042-24 92 17
070-630 00 05
hans.frank@lansforsakringar.skane.se

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela