Varannan kvinna vågar inte gå ut ensam på kvällen och natten

Varannan kvinna vågar inte gå ut ensam på kvällen och natten

En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att 53 procent av landets kvinnor undviker att gå ut ensamma kvälls- och nattetid. 12 procent av kvinnorna har alltid med sig något för att skydda sig mot överfall. Bland männen är det bara 16 procent som inte vågar gå ut.

– Att över hälften av kvinnorna inte vågar röra sig ute på kvällar och nätter är ett tydligt tecken på att samhället upplevs som osäkrare. Att många bär med sig tillhyggen förstärker bilden ytterligare, säger Hans Frank, skadechef i Länsförsäkringar.

Detta gör befolkningen för att förebygga brott, skador och olyckor (i procent):

Alla Män Kvinnor
Undviker att gå ut ensam på kvällen och natten 35 16 53
Har installerat inbrottslarm 15 16 14
Håller alltid ytterdörren låst 74 73 75
Låter inte barnen vara ute utan uppsikt 43 41 45
Är med i grannsamverkan mot brott 22 19 24
Har med något för att skydda sig mot överfall 10 7 12
Kör alltid försiktigt 76 73 79
Har installerat brandvarnare 92 92 93
Har skaffat brandsläckare 44 46 42
Använder cykelhjälm regelbundet 18 17 20
Installerat larm eller rattkrycka i bilen 42 47 36

Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research under perioden 17 maj till 12 juni 2005.

För ytterligare information kontakta:

Hans Frank, skadechef i Länsförsäkringar
042-24 92 17
070-630 00 05
hans.frank@skane.lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Tabell: Oro och förebyggande åtgärder

Bokmärk och dela