Lär barnen badvett och simma lugnare

Lär barnen badvett och simma lugnare

Trots att drunkningsolyckorna bland barn och ungdomar minskat kraftigt de senaste åren är drunkning bland barn fortfarande den vanligaste orsaken till dödsolycksfall hos barn, näst efter trafikolycksfall. Därför är det oroväckande att det finns luckor i grundskolans sim- och vattensäkerhetsutbildning.

– En undersökning som Svenska Livräddningssällskapet gjort visar att det är en stor grupp barn som inte får simundervisning idag. Detta trots att det i läroplanen slås fast att elever som går ut femte klass ska kunna simma och hantera nödsituationer vid och i vatten. I en del skolor kan bara två av tio elever simma 200 meter. Därför är det viktigt att själv lära barnen så kallat badvett, säger Ulf Björkstedt, avdelningschef Personskador, Länsförsäkringar AB.

Internationellt sett är simkunnigheten hög i Sverige men ska det finnas en möjlighet att minska antalet drunkningsolyckor ytterligare måste simundervisningen i skolan säkerställas. Genom att lära barnen simma, ge dem kunskap om säkert beteende vid vatten och badvett kan många olyckor förebyggas.

Här är några praktiska råd om vattensäkerhet:

 Ge barnen vattentrygghet så tidigt som möjligt genom att lära dem simma och ge dem kunskap om ett säkert beteende vid vatten.
 Se till att barnen alltid badar tillsammans med någon. Yngre barn kräver ständig tillsyn och äldre barn kan badvakta varandra.
 Lär barnen att inte hoppa eller dyka på okänt vatten. Lär dem också att inte simma under bryggor eller hoppställningar.
 Låt inte barnen springa eller leka på bassängkanter eller bryggor.
 Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten och tänk på att vattenleksaker är just leksaker och inte simhjälpmedel.
 Barn ska använda godkänd räddningsväst vid vatten, på bryggor och i båtar.
 Tänk på att många drunkningsolyckor bland barn sker nära hemmet i brunnar, dammar eller vattendrag.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Björkstedt, avdelningschef Personskador, Länsförsäkringar AB
08-588 418 23
073-96 418 23
ulf.bjorkstedt@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela