Sjukavgiftslagen bromsar nyanställningar

Sjukavgiftslagen bromsar nyanställningar

Hälften av företagarna i Sverige tvekar att nyanställa på grund av den nya lagen om särskild sjukförsäkringsavgift. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar. Skillnaden är stor mellan olika regioner i landet. I norra Sverige uppger 57 procent av företagarna att de tvekar att anställa. I östra Sverige är motsvarande siffra 45 procent.

– Genom den nya lagen har ett ännu större ansvar lagts på företagarna. Det är inte längre konjunkturen som får företagare att ligga vakna om natten. Det är istället oron över ett utökat ansvar och ökade kostnader vid sjukdom, säger Mats Olausson, företagsmarknadschef i Länsförsäkringar.

Undersökningen visar också att 52 procent av manliga företagare uppger att de tvekar att anställa. Motsvarande siffra för kvinnliga företagare är 41 procent. Industrin tvekar att anställa i större utsträckning än exempelvis tjänstesektorn.

Även om ohälsotalet sjunker i landet som helhet är det stora skillnader mellan olika regioner och län. I Stockholms län är ohälsotalet 36 dagar och i Norrbottens län är det 53 dagar. Ohälsotalet visar antalet utbetalda dagar under en tolvmånadersperiod med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning.

– Frågan är ett bekymmer för många företagare. När jag är ute och pratar med företagare får jag numera alltid frågor om sjuk- och sjukvårdsförsäkringar, ansvar för rehabilitering med mera. Många företagare vänder sig till oss med frågor kring olika försäkringslösningar, säger Mats Olausson.

Om undersökningen
Totalt har 1 200 vd:ar eller ägare telefonintervjuats av Research International under perioden 4 till 26 maj 2005. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda. Resultatet är uppdelat på fyra regioner: norr, öst, väst och syd.

För ytterligare information kontakta:

Mats Olausson, Företagsmarknadschef, Länsförsäkringar 018-68 57 71
mats.olausson@uppsala.lansforsakringar.se 070-63 907 71

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela