Riksbanken öppnar för fler räntesänkningar

Riksbanken öppnar för fler räntesänkningar

Länsförsäkringars chefekonom Marie Giertz menar att Riksbanken börjar närma sig farlig mark. I samband med dagens sänkning av reporäntan till rekordlåga 1,5 procent presenterades den nya inflationsprognosen. Där sänktes både BNP-tillväxten för kommande år och inflationsprognosen väsentligt. Riksbanken snarare ser snarare risk för lägre inflation än tvärtom. Slutsatsen är att hushållen kan sitta still i båten. Räntorna kommer inte att höjas på länge – snarare har sannolikheten för ytterligare sänkningar ökat.

– Riksbanken har slagit in på vägen mot ytterligare räntesänkningar, säger Länsförsäkringars chefekonom Marie Giertz.

Riksbanken har tidigare valt att frångå inflationsprognosen när den indikerat fler räntesänkningar samtidigt som man har sett att hushållens skuldsättning har ökat dramatiskt. Men det resonemanget verkar nu vara borta.

– Frågan är om inte Riksbanken börjar ge sig ut på farlig mark. Visserligen är den ökade skuldsättningen i sig inget stort problem så länge hushållen har marginaler att klara av ett högre ränteläge. Å andra sidan ökar risken för att hushållen börjar släppa på disciplinen när Riksbanken så tydligt ger dem signaler om att räntan kommer att förbli låg under en längre tid, säger Giertz.

För ytterligare information kontakta:

Marie Giertz, chefekonom Länsförsäkringar AB 08-588 419 68
marie.giertz@lansforsakringar.se 073-96 419 68

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-964 14 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela