Stora kunskapsskillnader om hemförsäkring mellan låg- och höginkomsttagare

Stora kunskapsskillnader om hemförsäkring mellan låg- och höginkomsttagare

Ju lägre inkomst, desto mindre kunskap om vad hemförsäkringen gäller. Nästan var tredje höginkomsttagare vet vad hemförsäkringen täcker helt och fullt, medan motsvarande siffra för låginkomsttagare är drygt var tionde. Det visar en ny undersökning av Länsförsäkringar.

– Det är alltid viktigt att sätta sig in i hur försäkringsskyddet ser ut. Särskilt viktigt är det för låginkomsttagare så att man inte missar pengar man har rätt till eller betalar för onödig extraförsäkring, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

Bland dem som tjänar under 10 000 kronor i månaden uppger endast 12 procent att de helt och fullt vet vad hemförsäkringar täcker. Bland personer med inkomster över 30 000 kronor i månaden är siffran 29 procent.

– Speciellt i semestertider är det viktigt att känna till att i de flesta hemförsäkringar ingår ett reseskydd som ger ersättning om något skulle hända familjen eller familjens ägodelar under resan. Rättsskydd, överfallsskydd och ansvarsskydd ingår också.

Även ålder spelar roll för hur insatt svensken är. 34 procent av personer över 60 år uppger att de helt och fullt känner till vad hemförsäkringen täcker. Motsvarande siffror för andra åldersgrupper är: 13 procent mellan 22-29 år, 17 procent mellan 30-39 år, 19 procent mellan 40-49 år och 25 procent mellan 50-59 år.

– Se över dina försäkringsbrev och villkor för att få reda vad som gäller för dig. Kontakta också ditt försäkringsbolag för att säkerställa att du är rätt försäkrad, tipsar Elisabeth Hedmark.

Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 22-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research under perioden 4 februari till 24 februari 2005.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar
08-588 455 03
073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.

Bokmärk och dela