Privatekonomupprop om obligatorisk ekonomiutbildning i skolan

Privatekonomupprop om obligatorisk ekonomiutbildning i skolan

En åtta kvinnor stark grupp av privatekonomer, däribland Länsförsäkringars Elisabeth Hedmark, riktar i ett brev till konsumentminister Ann-Christin Nyqvist, finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg, skolminister Ibrahim Baylan samt ungdomsminister Lena Hallengren en uppmaning om att utrusta skoleleverna med nödvändiga ekonomikunskaper.

– För att ge alla ungdomar samma möjlighet att klara den allt mer komplexa privatekonomin behövs en ordentlig utbildning i skolan, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

Det krav som Sveriges mest namnkunniga privatekonomer ställer är att införa ämnet Privatekonomi i landets alla grundskolor och gymnasier som ett obligatoriskt ämne. Det vore på sikt den enskilt mest värdefulla insatsen för att värna konsumentskyddet, menar privatekonomerna.

År 2000 insåg även regeringen det riktiga i förslaget. I den konsumentpolitiska propositionen ”Starka konsumenter i en gränslös värld” fanns förslaget med. Sedan dess har inget hänt, i den nya departementspromemorian ”Den framtida konsumentpolitiken – ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006” har förslaget lyfts bort.

– Det är hög tid att damma av förslaget. Om inte tillräcklig utbildning ges är det risk att många saknar kunskaper och förmåga att fatta rätt beslut om den egna vardagsekonomin, menar Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

Hela appellen finns på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar AB
08-588 455 03
073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela