Länsförsäkringars marknadsandelar inom bank och försäkring

Länsförsäkringars marknadsandelar inom bank och försäkring

Bostadslån upp 24 procent
Bankverksamheten fortsätter att växa. Marknadsandelen på bostadslån (bottenlån) ökade med 24 procent från 2,1 till 2,6 procent. Länsförsäkringsgruppens marknadsandel inom livförsäkring mätt som premieinkomst ökade från 8,4 procent till 8,8 procent. Marknadsandelen inom sakförsäkring minskade något, från 31,5 till 31,4 procent. Det visar Försäkringsförbundets statistik för första kvartalet 2005, som presenteras den 20 maj.

Sakförsäkring
Marknadsandelen inom sakförsäkring, mätt som inbetald premie, minskade under tolvmånadersperioden med 0,1 procentenhet till 31,4. Huvudskälet till denna minskning är att fler bolag nu ingår i branschstatistiken. Marknadsandelarna mätt i premier minskar därmed för samtliga större bolag på sakförsäkringsmarknaden. Premieinkomsten i branschen har ökat med 471 miljoner kronor till 51 688 miljoner. De nya bolagen i statistiken svarar för 1 137 miljoner. Premienivåerna i branschen sjunker.

Bank
Marknadsandelen mätt som inlåning från hushållen är oförändrad sedan mars 2004 och den uppgick till 3,0 procent. Även marknadsandelen mätt som utlåning till hushållen ligger oförändrad på 2,4 procent. Däremot har marknadsandelen avseende bostadslån (bottenlån) ökat från 2,1 till 2,6 procent, en ökning på 24 procent.

Fonder
Den sista mars hade länsförsäkringsgruppens kunder sammanlagt 43,1 miljarder kronor placerade i våra fonder. Det motsvarar en marknadsandel på 4,1 procent. Det är en ökning från samma period föregående år med 0,2 procentenheter. Länsförsäkringars andel av nysparandet mätt som rullande tolvmånaderstal var i mars 7,9 procent

Livförsäkring
Länsförsäkringars marknadsandelar ökar mätt i premieinkomst från 8,4 procent till 8,8 procent under 12-månadersperioden. På tjänstepensionsmarknaden ökade premieinkomsten med 14 procent och marknadsandelen ökar från 8,3 till 9,5 procent. Mätt i nyförsäljning minskar den totala marknadsandelen från 11,6 procent till 10,8 procent.

Se tabell i den medskickade pdf-filen nedan.

För ytterligare information kontakta:
Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Länsförsäkringars marknadsandelar inom bank och försäkring

Bokmärk och dela